Hvordan skaber jeg både personlig og forretningsmæssig vækst?

 

Mange ejerledere af virksomheder eller ledere af offentlige institutioner eller afdelinger oplever store udfordringer ved at drive sin virksomhed eller afdeling. En lang række af disse udfordringer kan hun/han ikke adressere til andre i virksomheden eller afdelingen. Hvor går du hen for at få ny inspiration og energi til at forbedre eller skabe vækst i din virksomhed eller afdeling?

Svaret på det spørgsmål er ikke entydig. Vi vil gerne til en overkommelig pris tilbyde et alternativ til store konsulentforløb – et forløb hvor der er fokus på at lære fra hinanden, hjælpe hinanden men alligevel på en så styret/struktureret facon at der opnås konkrete resultater i den enkelte virksomhed eller afdeling.

For at kunne opfylde det mål, er det vores opfattelse at der skal være tale om et intimt netværk på 8-9 virksomheder som indgår i netværket. Der skal også være tale om et forløb som kan overskues – derfor lægger vi op til et 10 måneders forløb med regelmæssige møder (udenfor normal arbejdstid).

Vi tilbyder et netværk for “begyndere” som fokuserer på at få styr på mission, vision, strategier, mål og handleplaner. Få dem praktisk udformet og indført i alle virksomhederne.  Derudover tilbyder vi en overbygning hvor fokus er forbedringer i virksomheden for enten at få bedre målopfyldelse eller forbedrede processer. Sikre at virksomhederne systematisk arbejder med forbedringer.

 

Etik

For at sådanne netværk skal fungere er der en række etiske regler vi/I skal iagttage:

  1. Der kan ikke være virksomheder fra samme branche i samme netværk
  2. Der er 100 % fortrolighed når man indtræder i netværket
  3. Alle bidrager til netværket
  4. Man laver en “psykologisk kontrakt” med hinanden om, at man går hjem og prøver tingene af mellem møderne

Ring og hør nærmere.