Få den mest effektive og værdsatte kompetenceudvikling af dine ledere og medarbejdere

Strategi

Man kan ikke lave strategisk udvikling uden en strategi for virksomheden eller afdelingen. Inden man kan definere en strategi er der en forud liggende proces man skal igennem. Vi hjælper dig skridt for skridt med at komme igennem den proces frem til der foreligger en færdig strategi og en virksomhedsplan for din virksomhed eller afdeling. Nogle af skridtene kan omfatte enten alle eller dele af følgende emner:

  • Mission
  • Vision
  • Overordnede strategier
  • Værdier
  • Mål og målemetoder
  • Praktiske handleplaner
  • Visualisering af mål og strategier
  • Kommunikationsplan
  • Virksomhedsplan

 

Systematik

For at en strategi ikke kun bliver et dokument på hylden, men istedet et levende dokument som bruges aktivt i hverdagen er der igen en række processer som skal gennemføres. Igen hjælper vi dig skridt for skridt med at definere, skrive og implementere processerne i virksomheden. Det kan omfatter følgende elementer eller bare nogle af dem:

  • Kommunikation af strategi, mål og handleplaner
  • Kompetenceprofil for medarbejdere eller medarbejder grupper
  • Mødestruktur og indhold
  • Data indsamling og rapportering
  • Gennemførelse af medarbejder udviklingssamtaler
  • Gennemførelse af leder udviklingssamtaler
  • Gennemførelse af gruppe udviklingssamtaler hvor det er formålstjenlig
  • Opfølgning på samtalerne og justering i forhold til mål og handleplaner
  • Afrapportering og igangsættelse af næste omgang

Alt gennemføres med to formål – dels at skabe fundamentet for en bedre indtjening i virksomheden og dels at fastholde medarbejdere gennem professionel ledelse og tilfredse medarbejdere.