Har du et behov for konkrete kompetencer til at skabe vækst for dig eller din virksomhed?

 

Vi tilbyder følgende tema som bliver tilpasset dine behov:

  1. Værktøjstræning i økonomiske værktøjer
  2. Værktøjstræning i Lean værktøjer
  3. Værktøjstræning i HR værktøjer
  4. Værktøjstræning i HSE værktøjer

1. Økonomiske værktøjer

 Vi tilbyder træning i opstilling af mål, udarbejdelse af handleplaner og opfølgning på mål og handleplaner.

2. Lean værktøjer

Vi tilbyder træning i basale Lean værktøjer – enten hos os eller i din virksomhed. 

3. HR værktøjer

Her tilbyder vi træning i afholdelse af jobsamtale, den svære samtale, medarbejdersamtaler samt regler for advarsler og afskedigelser.

4. HSE værktøjer

Omhandler arbejdsmiljø- og miljø systemer, mål for arbejdsmiljø og miljø, grønne løsninger (praktiske), personlige beskyttelsesmidler, APV og kemikalie håndtering.