Hvordan sikrer du, at du fortsat kan drive din virksomhed, mens vi rekrutterer den rigtige?

Uden interim dækning

Hvis du vælger denne løsning, er det en rekruttering/search/headhunting efter den bedste kandidat. Leadtime på rekruttering/headhunting er normalt 6-8 uger fra ordren modtages, til der er lavet kontrakt med kandidaten. Det indebærer at vi i den tid sørger for identificering af et antal relevante kandidater, screener dem, præsenterer dem for dig og sikrer at de har de nødvendige faglige- og personlige kompetencer. Leadtime kan dog variere som følge af en række faktorer som vi/du ikke har indflydelse på. Det kan være opsigelsesvarsler, praktiske gøremål ved udenlandske kandidater og dit ønske om startdato i virksomheden.

 

Med interim dækning

Vi tilbyder også en midlertidig løsning på dit problem, indtil den nye medarbejder starter i din virksomhed. Det kalder vi en interim eller midlertidig ansættelse. Vi skal typisk bruge 2-3 dage på at finde den rigtige kandidat og ordne praktiske gøremål. Vi udnytter netværk og databaser til at rekrutter / headhunte den rigtige kandidat. Ved en sådan løsning får du typisk en række praktiske fordele:

  • Som ejer/leder skal du ikke selv varetage funktionen i perioden og kan dermed fokusere på at drive din virksomhed
  • Virksomheden opretholder sine processer og dermed formentlig også sin indtjening på bedre vis
  • Du får nyt input til din virksomhed som måske kan være nyttigt fremover
  • En mulighed for at gennemføre forandringer uden det slider på opsparet goodwill

Løsningen kan laves enten som en direkte ansættelse i din virksomhed eller en ydelse faktureret herfra. Det vil sige, at det sker uden sociale omkostninger hos dig.

Følgende proces kan du forvente ved en interim rekruttering / headhunting:

Identifikation af jobkrav og beskrivelse af virksomhed og afdeling

 • Faglige kvalifikationer
 • Personlige kvalifikationer
 • Beskrivelse af virksomheden
 • Beskrivelse af afdeling og job
 • Lønpakke og ansættelsesvilkår

Headhunting og kandidat identifikation

 • Databaser og netværk gennemgåes
 • Kandidater kontaktes og pre-screenes på telefon
 • Kandidater møder vores firma for screening
 • Kandidater præsenteres for dig i skriftlig form
 • I fællesskab enighed om hvilke kandidater vi interviewer

Interview og kvalificering

 • Interview af kandidater
 • Personprofil og evnetest af valgte kandidater
 • Referencetagning

Kontrakt og ansættelse

 • Kontraktaftale med den foretrukne kandidat
 • Ansættelse i enten jeres eller vores firma (efter aftale)
 • Udarbejdelse og gennemførelse af lyn-introduktion i virksomheden

 

Under og efter den interime / midlertidige ansættelse er det vigtigt med tæt opfølgning til både dig som virksomhedsejer og til kandidaten for at sikre en succesfuld opstart og leveranceface.

Vi ser frem til at løse opgaven for dig.