Kære læser

Vi arbejder fortsat på at få optimeret vores hjemmeside. Vi modtager meget gerne din feedback og gode ideer til forbedringer. Et af de tiltag du kan se i fremtiden er en række produktblade på de forskellige ydelser som vi tilbyder. I vores overvejelser er også at offentliggøre vores prisliste på ydelserne. For en offentliggørelse taler gennemsigtighed – imod taler at vores konkurrenter på markedet ikke er der på nuværende tidspunkt. Hvad er din mening?

 

Hilsner

Jens Peter Kristensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*