Professionelle bestyrelser

Professionel proces med rekruttering af de rette kompetencer og det første opstartsmøde.

1.

Kompetenceafdækning

I fællesskab afklarer vi hvilke kompetencer dine nye bestyrelsesmedlemme skal have - og vi laver en kompetenceprofil.

2.

Search

Vi searcher efter de bedste kandidater. Vi går i første omgang alene efter faglige kvalifikationer og gerne fra øverste hylde.

3.

Dialog om kandidaterne

Undervejs i processen holder vi en tæt dialog om kandidaternes faglige kvalifikationer. De sikrer alignment og det sikrer, at vi ikke unødigt ulejliger kandidaterne.

4.

Screening

Vi holder en indledende interview med alle relevante kandidater. Vi vil allerede her sikre alignment på forventninger til bidraget og kandidaternes forventninger til aflønning.

5.

Interview

Sammen møder vi de ønskede kandidater til en præsentation af dig og din virksomhed og en dybere snak om krav og forventninger.

6.

Aftale

Du indgår i samråd med os en endelig aftale med din kommende bestyrelse. Vi arrangerer og gennemfører et opstartsmøde.

Vores erfaringer med etablering af bestyrelser

Vi har med jævne mellemrum etableret nye bestyrelser for forskellige typer af virksomheder. Herunder er alle gennemført med 3 mands bestyrelser og med et af os ledet opstartsmøde. 

Fast pris på opstart af ny bestyrelse

Vi har fast pris på produktet. Prisen inkluderer alle omkostninger.

Opstartsmøde inkluderet

Vi sørger for det første opstartsmøde - så din bestyrelse hurtigt vil blive velfungerende og bidrage til virksomhedens overskud.

Større fokus

Med en professionel bestyrelse får du større fokus, idet du har nogen at sparre med og blive fastholdt på sporet.

Nuancerede beslutninger

Du får en række forskellige kompetencer, som kan bidrage til udvikling og drift af dig og din virksomhed.

Større overskud

Alt andet lige bør en professionel bestyrelse bidrage til en bedre indtjening i virksomheden.

Sikkerhed

En professionel bestyrelse bidrager til større sikkerhed, som kan give dig ro i maven og måske bedre financiering.

Fastpris produkt

40.000,- excl. moms

Telefon: 41177868
E-mail: mail@jpkristensen.dk

Uforpligtende Opkald

1. Kompetenceafdækning

For at sikre det bedste grundlag for rekrutteringen søger vi afklaring af følgende punkter:

 • Virksomhedens nuværende stade
 • Udviklingstendenser og retning
 • På baggrund af ovenstående hvilke kompetencer skal medlemmerne besidde
 • Relevante brancher og kandidatniveauer
 • Forventede leverancer fra bestyrelsen

2. Search

Alle kandidater til bestyrelser findes gennem search. Vi har dog en egen kandidat database hvor en række personer selv har registreret sig - den kigger vi selvfølgelig igennem først.

Vi lægger vægt på, at når man indtræder i en bestyrelse, så bør man ikke kende ejeren eller nogen af de andre bestyrelsesmedlemmer. Det er vores erfaring, at så opnås de for virksomheden bedste resultater.

Vi identificerer og beskriver et kandidatfelt.

3. Dialog om kandidaterne

Næste skridt er, at vi tager en dialog med dig som virksomhedsejer. Vi præsenterer feltet og vores tanker bag. Du får mulighed for at kommentere og give input. 

Når vi er enige om et felt - går vi til næste skridt.

 

4. Screening

På baggrund af kandidatfeltet tager vi kontakt til relevante kandidater og indleder en dialog om muligheden. Hvis de er interesserede, så inviteres kandidaterne til et indledende interview med os. Det vil i langt de fleste tilfælde være et fysisk møde på vores kontor. I enkelte tilfælde benytter vi os af Skype-interview.

Under det interview har vi fokus på:
- Uddannelsesmæssig baggrund
- Professionel karriere
- Kompetenceniveau
- Faktuel bestyrelseserfaring
- Jobmæssige og private forhold i øvrigt

Efter interviewet udfærdiger vi en bestyrelsesprofil hvis kandidaten vurderes at matche det vi søger efter. 

5. Interview

Bestyrelsesprofilen præsenteres til dig som kunde og i fællesskab udvælger vi relevante emner til interview. Vi klarer alt det praktiske med at indkalde til interview og lægger gerne lokaler til interviewet.

Under interviewet er der typisk fokus på:
- Præsentation af dig som ejer og virksomheden
- Motivation for at etablere professionel bestyrelse
- Kort gennemgang af kandidatens kompetencer
- Dialog om potentialer for firmaet
- Orientering om den videre proces

Efter interviewet vil vi have en dialog om samtalen og udbyttet.

6. Aftale

Du indgår en aftale med de nye medlemmer af din bestyrelsesmedlemmer. Vi planlægger og gennemfører et opstartsmøde. Det vil typisk have følgende indhold:

 • - Hvem er vi
 • - Hvad er virksomheden og hvor er den beskrevet i detaljer
  - Arbejde med analyser og strategier
  - Aftaler for samarbejdet i bestyrelsen
  - Årsplanlægning og udskiftninger i bestyrelsen

Når opstartsmødet er gennemført vil fremdriften være overladt til bestyrelsen.

Vi glæder os til at hjælpe dig med at etablere en professionel bestyrelse

Ring til os på telefon 4117 7868 eller udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig ganske uforpligtende og tager en snak om dine udfordringer.

KLIK FOR KONTAKTFORMULAR