Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

Professionel proces med rekruttering af de rette kompetencer til din bestyrelse eller advisory board.

1.

Kompetenceafdækning

I fællesskab afklarer vi hvilke kompetencer dit nye bestyrelsesmedlemme skal have - og vi laver en kompetenceprofil.

2.

Search

Vi searcher efter de bedste kandidater. Vi går i første omgang alene efter faglige kvalifikationer og gerne fra øverste hylde.

3.

Dialog om kandidaterne

Undervejs i processen holder vi en tæt dialog om kandidaternes faglige kvalifikationer. De sikrer alignment og det sikrer, at vi ikke unødigt ulejliger kandidaterne.

4.

Screening

Vi holder en indledende interview med alle relevante kandidater. Vi vil allerede her sikre alignment på forventninger til bidraget og kandidaternes forventninger til aflønning.

5.

Interview

Sammen møder vi de ønskede kandidater til en præsentation af dig og din virksomhed og en dybere snak om krav og forventninger.

6.

Aftale

Vi har en dialog om hvilke aftaler du skal indgå. Du indgår i samråd med os en endelig aftale med din kommende bestyrelse. 

Vores erfaringer med rekruttering til bestyrelser

Vi har med jævne mellemrum etableret nye bestyrelser for forskellige typer af virksomheder. Herunder også rekruttering af enkelte bestyrelsesmedlemmer når det har været efterspurgt.

Fast pris på din rekruttering

Vi har fast pris på produktet. Prisen inkluderer alle omkostninger.

Kompetencer i fokus

Vi går målrettet efter de rette kompetencer - kompetencer på højt niveau - så du kan få større økonomisk udbytte i din virksomhed.

Solid proces

Vi er garanten for en solid proces. For os er det vigtigt, at ejer, andre bestyrelsesmedlemmer og kandidat ikke kender hinanden på forhånd. 

Stort netværk

Vi udnytter både vores kompetencer på at seache og vores netværk til at sikre dig de bedste valgmuligheder af kandidater.

Fastpris produkt

25.000,- excl. moms

Telefon: 41177868
E-mail: mail@jpkristensen.dk

Uforpligtende Opkald

1. Kompetenceafdækning

For at sikre det bedste grundlag for rekrutteringen søger vi afklaring af følgende punkter:

  • Virksomhedens nuværende stade
  • Udviklingstendenser og retning
  • På baggrund af ovenstående hvilke kompetencer skal medlemmerne besidde
  • Relevante brancher og kandidatniveauer
  • Forventede leverancer fra bestyrelsen

2. Search

Alle kandidater til bestyrelser findes gennem search. Vi har dog en egen kandidat database hvor en række personer selv har registreret sig - den kigger vi selvfølgelig igennem først.

Vi lægger vægt på, at når man indtræder i en bestyrelse, så bør man ikke kende ejeren eller nogen af de andre bestyrelsesmedlemmer. Det er vores erfaring, at så opnås de for virksomheden bedste resultater.

Vi identificerer og beskriver et kandidatfelt.

3. Dialog om kandidaterne

Næste skridt er, at vi tager en dialog med dig som virksomhedsejer. Vi præsenterer feltet og vores tanker bag. Du får mulighed for at kommentere og give input.

Når vi er enige om et felt - går vi til næste skridt.

 

4. Screening

På baggrund af kandidatfeltet tager vi kontakt til relevante kandidater og indleder en dialog om muligheden. Hvis de er interesserede, så inviteres kandidaterne til et indledende interview med os. Det vil i langt de fleste tilfælde være et fysisk møde på vores kontor. I enkelte tilfælde benytter vi os af Skype-interview.

Under det interview har vi fokus på:
- Uddannelsesmæssig baggrund
- Professionel karriere
- Kompetenceniveau
- Faktuel bestyrelseserfaring
- Jobmæssige og private forhold i øvrigt

Efter interviewet udfærdiger vi en kandidatprofil hvis kandidaten vurderes at matche det vi søger efter. Den kandidatprofil udbygges undervejs - så du som kunde altid har de vigtige punkter nemt tilgængelig. 

5. Interview

Kandidatprofilen præsenteres til dig som kunde og i fællesskab udvælger vi relevante emner til interview. Vi klarer alt det praktiske med at indkalde til interview og lægger gerne lokaler til interviewet.

Under interviewet er der typisk fokus på:
- Præsentation af den måske kommende chef og firmaet
- Uddannelsesmæssig baggrund
- Professionel karriere
- Kompetenceniveauer
- Præsentation af jobbet
- Orientering om den videre proces

Efter interviewet vil vi have en dialog om samtalen og udbyttet.


6. Aftale

Du indgår en aftale med dit nye medlem af din bestyrelsesmedlemmer. Vi laver opfølgningssamtale med dig og dit nye bestyrelsesmedlem efter det første bestyrelsesmøde.

Vi glæder os til at hjælpe dig med at rekruttere dit næste bestyrelsesmedlem

Ring til os på telefon 4117 7868 eller udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig ganske uforpligtende og tager en snak om dine udfordringer. KLIK FOR KONTAKTFORMULAR