Rekruttering internationalt

Udvid dine muligheder for at tiltrække kompetente og dedikerede medarbejdere ved at udvide søgning ud over landets grænser.

1.

Kandidatprofil

Vi laver et udkast til kandidatprofil og i fællesskab retter vi den til, så dine forventninger indfries. Herunder hvilke lande som er interessant at tiltrække kandidater fra. 

2.

Annoncering

Vi bruger et bredt spekter af online annonceringsmuligheder. Annoncerne skræddersys til din virksomhed og jobbet. Annonceringen rettes mod de lande, som er interessante i forhold til kandidater.

3.

Tiltrækning kandidater

Vi bruger en række kandidat databaser og search til at finde og kontakte de rette kandidater.

4.

Screening

Vi holder en indledende interview med alle relevante kandidater - så du kun får præsenteret bedst match.

5.

Første interview

Sammen med dig møder vi de relevante kandidater for at afklare om kompetencer og kemi er tilstede. Det vil for udenlandske kandidater typisk være et Skype interview som anvendes som første kontakt.

6.

Kvalitetscheck

Vi laver personprofil og evnetest efter behov. Indhente straffeattest og RKI når nødvendig. Kontakt til referencer. Kulturforskelle gennemgås og vi laver de praktiske forberedelser til papirarbejdet.

7.

Andet interview

Sammen med dig afholder vi andet interview med fokus på det faglige og tilbagemelding på profiler.

8.

Ansættelse og opfølgning

Du laver ansættelsesaftalen med den foretrukne kandidat og vi laver opfølgning med kandidaten og dig efter 2 måneder.

9.

Relocation

Du har mulighed for at vi også laver alt det arbejdet i forbindelse med arbejds- og opholdstilladelse, offentlige myndigheder, bolig og andre praktiske opgaver.

Vores erfaringer med internationale rekrutteringer

Vi har erfaring fra rekruttering i andre virksomheden og 5+ års erfaring med rekruttering i vores egen virksomhed. Vi har rekrutteret bredt indenfor stort set alle brancher og på alle niveauer. 

Fast pris på rekrutteringen

Du får inden vi starter en fast pris på rekrutteringen. Prisen inkluderer alle omkostninger. Herunder også de ydelser vi aftaler i forbindelse med relocation.

Personprofil og evnetest

Personprofil og evnetest er inkluderet i prisen. Profil og test udføres på kandidaternes modersmål og er alle international anerkendte. 

Garanti

Hvis kandidaten må forlade jobbet indenfor de første 6 måneder, udfører vi uden beregning en ny rekruttering.

Opfølgning inkluderet

Vores opfølgning overfor kandidat og dig er inkluderet i prisen. 

Annoncering

Online annoncering efter vort valg er inkluderet i prisen. Det samme gælder search efter kandidaterne.

Deltagelse i alle interview

Vi deltager og leder gerne alle interview uden beregning - det gælder også kørsel uanset din virksomheds beliggenhed.

Få uforpligtende tilbud

Kontakt os

Telefon: 41177868
E-mail: mail@jpkristensen.dk

Uforpligtende Opkald

1. Kandidatprofil

For at sikre det bedste grundlag for rekrutteringen søger vi afklaring af følgende punkter:

 • - Arbejdsopgaver
 • - Faglige kompetencer som kræves
 • - Personlige kompetencer som ønskes
 • - Løn og ansættelsesforhold
 • - Forventede leverancer i jobbet det første år

2. Annoncering

For at tiltrække de rigtige kandidater har vi en fast skabelon, som vi anvender i forbindelse med annonceringen. Her indgår en kort beskrivelse af virksomheden og afdelingen, kompetencer og hvor kandidaten kan finde flere oplysninger om virksomheden.

Særligt for internationale rekrutteringer gælder det, at vi har en dansk samarbejdspartner som er til stede i stort set alle lande på portaler som er mellem de tre største i landene. Vi har også derigennem mulighed for at analysere hvor chancerne for at finde de rette kompetencer er størst. Det benytter vi os selvfølgelig af.

Det er for os vigtigt, at annonceringen er målrettet de online medier, da undersøgelser har vist, at ca. 60 % læser jobannoncerne på nettet. Annoncen skal derfor være kort og let overskuelig. Vi laver et forslag til annoncering i forbindelse med, at vi udfærdiger kandidatpræsentationen.

Vi annoncerer på relevante online jobportaler og sociale medier. Hvis I har eksisterende billedmateriale med personer bruger vi det - ellers tager vi selv en række fotos eller bruger vores drone til at lave korte videosekvenser.

3. Tiltrækning af kandidater

Vi arbejder med flere kilder til at tiltrække de rigtige kandidater. Det kan være:

 • - Checke vores egen kandidatdatabase
 • - Checke eksterne kandidatdatabaser hvor vi har købt os adgang
 • - Search via relevante kilder (headhunting)
 • - Netværk
 • - Annoncering på online medier
 • - Annoncering på sociale medier
 • - Videoannoncering

4. Screening

Når vi har tiltrukket kandidaterne foretager vi først en vurdering ud fra ansøgning og CV om det matcher de kriterier der er opstillet i jobprofilen. Hvis det er tilfældet, så inviteres kandidaterne til et indledende interview med os. Det vil i langt de fleste tilfælde være et Skype-interview når vi taler om udenlandske kandidater. 

Under det interview har vi fokus på:
- Uddannelsesmæssig baggrund
- Professionel karriere
- Kompetenceniveau
- Stærke og svage sider
- Jobmæssige forhold i øvrigt

Efter interviewet udfærdiger vi en kandidatprofil hvis kandidaten vurderes at matche det vi søger efter. Den kandidatprofil udbygges undervejs - så du som kunde altid har de vigtige punkter nemt tilgængelig. 

5. Første interview med virksomheden

Kandidatprofilen præsenteres til dig som kunde og i fællesskab udvælger vi relevante emner til interview. Vi klarer alt det praktiske med at indkalde til interview og lægger gerne lokaler med faciliteter til Skype interview til rådighed. Det er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, at det første interview er på Skype, men vi arrangerer også gerne fysiske møder. 

 • Under interviewet er der typisk fokus på:
  - Præsentation af den måske kommende chef og firmaet
  - Uddannelsesmæssig baggrund
  - Professionel karriere
  - Kompetenceniveauer
 • - Afklaring af relocation til Danmark
 • - Præsentation af jobbet
  - Orientering om den videre proces

Efter interviewet vil vi have en dialog om samtalen og udbyttet.

6. Kvalitetscheck

I en rekrutteringsproces er det selvfølgelig vigtig at man får så godt og nuanceret billede af kandidaterne som muligt. Der er ikke nogen som ikke kommer med både fordele og ulemper - det vigtigst er at man kender dem på forhånd - derfor bruger vi nedenstående små værktøjer når det er nødvendigt i processen.

 • Værktøjer vi gør brug af:
  - Personprofil som viser præferencer for handlinger i bestemte situationer
  - Evnetest som fortæller hvor hurtigt man kan forvente en opgave indenfor bestemte kategorier løst (ikke om man kan løse den eller ej)
  - Indhente straffeattest og RKI når det er nødvendigt
  - Indhente referencer
 • - Opstart af relocation processen
 • - CV check når det skønnes nødvendigt

7. Andet interview

I andet interview lægger vi vægt på at snakke om jobindhold og afstemmer forventninger mellem dig/din virksomhed og kandidaten. Det gør vi altid dialogbaseret og i en munter og frugtbar tone så kandidaten kan få lov til at vise hvad han/hun kan.

Ud over afstemning af forventningerne på jobbet afstemmer vi også forventningerne i forholdet mellem virksomheden og kandidaten i forhold til personprofil og evnetest. Det sker ved en tilbagemelding på profil og evnetest - og en dialog om resultaterne.

Her vælger vi inden interviewet mellem fysisk møde og Skype interview. Begge dele har været brugt med succes.

Efter interviewet har vi en dialog om samtalerne og kandidaterne. Bagefter er du som kunde klar til at indgå en ansættelsesaftale med den foretrukne kandidat.

8. og 9. Ansættelse, opfølgning og relocation

Det er dig og din virksomhed som laver ansættelsesaftalen med den rette kandidat. Når du har gjort det sørger vi for at de andre kandidater underrettes og får svar på deres ansøgninger. Du kan selvfølgelig få hjælp med ansættelseskontrakten hvis det er nødvendigt.

Vi følger op overfor både kandidaten og dig efter 2 måneders ansættelse. Det har til formål at sikre, at alt går godt og at der ikke er uafklarede forventninger på begge sider. Det ville være så ærgerligt hvis en mindre ting skulle så i vejen for fastansættelse.

Hvis du har ønsket at relocation skulle være en del af rekrutteringen, så gennemfører vi den efter at ansættelsesaftalen er indgået. Også her er der opfølgning efter ca. 2 måneders ophold i Danmark.

Vi glæder os til at hjælpe dig med din næste rekruttering

Ring til os på telefon 4117 7868 eller udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig ganske uforpligtende og tager en snak om dine udfordringer.

KLIK FOR KONTAKTFORMULAR